Chơi trên krowned.gg

  1. Trong Minecraft, hãy đi đến Đa người, sau đó Thêm máy chủ
  2. Nhập mc.krowned.gg vào hộp địa chỉ máy chủ và nhấp vào Xong
Địa chỉ máy chủ
mc.krowned.gg